Kosztorysowanie i Doradztwo Inwestycyjne „Angra” należy obecnie do największych na rynku usług kosztorysowych w Polsce. W ofercie: kosztorysy, specyfikacje, przedmiary.
Kosztorysowanie i doradztwo inwestycyjne
English
Polski

This SlideShow photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.

Zakres działalności

1. Przygotowanie materiałów przetargowych w zakresie:

  • Przedmiarów robót
  • Kosztorysów inwestorskich
  • Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
  • Niezbędnych inwentaryzacji ( przy robotach rozbiórkowych lub remontowych )
  • Kosztorysy budowlane
  • Weryfikacje kosztorysów

2. Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych dla firm wykonawczych

3. Sporządzanie wszelkich innych kosztorysów budowlanych i innych opracowań związanych z kosztami budowy

4. Wykonanie inwentaryzacji wszelkich obiektów wraz ze sporządzeniem rzutów, przekrojów i wymaganych zestawień.

Wymienione usługi wykonujemy kompleksowo w pełnym zakresie branżowym.

Wartość oferowanych prac i termin realizacji są indywidualnie negocjowane.
Do sporządzania przedmiarów nie wymagamy projektów w wersji papierowej ponieważ wykorzystujemy oprogramowanie CAD pozwalające precyzyjnie określać długości i powierzchnie.